Revalidatie

Tijdens revalidatietrajecten kan Chrissy de eigenaar en het paard bijstaan voor een goed verloop van deze, vaak vervelende en intensieve, periode. Samen met de eigenaar en de dierenarts wordt het paard goed in de gaten gehouden en worden veranderingen tijdig opgemerkt om zo recidief en complicaties voor te zijn.
Revalidatie begeleiding opstarten is zinvol vanaf het moment dat er gestapt kan worden onder het zadel. Chrissy komt aan huis zodat het paard in zijn eigen omgeving kan blijven.

Door haar ruime ervaringen en goede connecties kan er worden bijgestuurd waar nodig. Revalidatietrajecten blijven ten alle tijde volgens het voorgeschreven schema van de behandelend dierenarts. Bij eventuele bijzonderheden zal Chrissy corresponderen met de arts (uiteraard met toestemming van de eigenaar).

Intake

Kennismaking/anamnese paard. Ruime lichamelijke check paard (o.a. BCS), in kaart brengen randvoorwaarden (zoals voerbeleid, eventueel doorverwijzing voedingsspecialist), opstellen referentiekader (door beoordeling onder het zadel of monsteren paard), korte harnachementscontrole, eventueel aanmeten equiband (huur/koop niet inbegrepen), trajectbespreking.

Contactmoment

Rijden onder begeleiding of longeren (enkel of dubbel) onder begeleiding in navolging van het opbouwschema zoals opgesteld door de behandelend dierenarts. Elk contactmoment wordt het paard kort lichamelijk nagekeken en gepalpeerd. In het contactmoment krijgt de eigenaar ruim de tijd voor het stellen van vragen. Elk contactmoment wordt er een rapportage in het dossier opgenomen met bevindingen, vorderingen en zo nodig contact/overleg gepleegd met behandelend dierenarts.

Dossieropbouw

Intake, contactmomenten en overige metingen worden zorgvuldig gerapporteerd in Vetocare. Hierdoor wordt de voortgang inzichtelijk. De rapportages, los of gebundeld, worden verzonden naar de klant en naar de behandelend dierenarts/andere belanghebbenden. Tevens kan beeldmateriaal toegevoegd worden aan het dossier.

Losse opties:
Extra contactmoment  € 45,00
Taping  € 15,00
Teugel- hartslag meting  € 50,00
Aanmeten equiband  € 47,50
Equiband (huur per maand exclusief aanmeetkosten en borg)  € 45,00
Equiband (koop exclusief aanmeetkosten)  € 266,00
Bitfitting trens  € 85,00
Bitfitting stang en trens  € 95,00
Videobeoordeling  via Equipro-app

De tarieven zijn exclusief reiskosten (0,65 ct per kilometer vanaf 3315 CR) en inclusief BTW.
CFDC heeft een eigen locatie beschikbaar (met 20 x 60m binnenbak met Agterberg bodem), reiskosten vervallen indien de afspraak op de locatie van CFDC geschied. Vraag naar de mogelijkheden.
De algemene voorwaarden van CFDC zijn hiervan op toepassing.

Revalidatie

Naast sportbegeleidingen en revalidatietrajecten bij klanten thuis, is Chrissy ook een graag geziene gast voor lezingen en clinics. Kennisdeling is immers het leukste om te doen!

Informeer naar de mogelijkheden!